عبور فروش جهانی فیلم آواتار 2 از مرز یک میلیارد دلار پس از تنها ۱۴ روز

Admin ۱۰ دی ۱۴۰۱