• دوبله اول | استودیو بانی واک | پخش از فیلیمو | قرار گرقته روی فیلم
  • گویندگان : ژرژ پطروسی، فریبا رمضان‌پور، تورج مهرزادیان، منوچهر زنده‌دل، مریم بنایی، علیرضا اوحدی، سارا جعفری و…
45 / 100